В търсене на служебен премиер: Радев продължава срещите с кандидатите и днес

  29 Март 2024, 19:23     

Продължиха консултациите при президента, свързани с процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

СХР: Румен Радев - президент на РБ
/ Опциите са изключително стеснени, виждате, че има и редица проблеми по отношение на съвместимост на редица от тези длъжности, но винаги, когато един избор е лимитиран, той не може да доведе до най-добрия възможен резултат. /

Радев разкритикува отново и последните конституционни промени, според които изборът му е сведен до председателя на Народното събрание, председателя на Сметната палата или заместниците му, управителя и подуправителите на БНБ, омбудсмана или неговите заместници.

Румен Радев - президент на РБ
Така както бяха изготвени тези промени, всякакви подводни камъни могат да се появят в този процес. Аз вече заявих, че ще направя всичко възможно да изпълня изискванията на Конституцията, независимо колко лоши са тези промени. 

След срещата си с президента омбудсманът Диана Ковачева коментира, че не може да стане служебен премиер и клетвата й като съдия в Европейския съд по правата на човека е на 17 април. Следващата седмица тя ще подаде оставка от сегашния си пост.

Диана Ковачева – омбудсман на РБ 
Аз не мога да предложа човек на мястото на подалия оставка заместник-омбудсман, тъй като има процедура по номинацията, която отнема време. И съответно по тази причина тази процедура ще бъде погазена, ако аз просто така предложа някой за заместник-омбудсман. По тази причина, тъй като моята клетва съвсем наближава, аз смятам, че е редно и в съответствие и с международните изисквания за номинация на заместник-омбудсман, които трябва да са прозрачност на първо място, аз смятам, че е редно в най-скоро време аз да си подам оставката, за да може да отворя пътя на парламента да избере нов омбудсман. Аз лично смятам, че и омбудсмана, и заместник-омбудсмана трябва да бъдат далеч от политиката. 

Подуправителят на БНБ Петър Чобанов заяви, че е солидарен с мнението на гуверньора Димитър Радев, който вчера каза, че според него не е добре Централната банка да се въвлича в политическия процес.

Петър Чобанов – подуправител на БНБ 
Вие знаете, че аз винаги, във всяка ситуация съм постъпвал отговорно от гледна точка на публичния интерес. В момента, това, което правя, е също много важно – като подуправител на БНБ – чухте и г-н управителя какви съображения вчера изказа пред вас. Мисля че и за еврозона и за по-нататъшното икономическо развитие, екипа в Централната банка, който е формиран, трябва да продължи да действа и да вървим напред. Оттука-нататък, разбира се, всеки един от нас трябва да се съобрази с крайното решение на г-н президента, когато той го вземе. 

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров коментира, че отговорността е в ръцете на президента и той трябва да намери балансирано решение в този момент.

Андрей Гюров – подуправител на БНБ 
Аз съм тук да изпълним конституционната процедура. Това, което обсъждахме беше ролята и задачите на БНБ в процеса на присъединяване към еврозоната, всички процеси, нормативни и други, свързани с еврозоната, отговорността на Централната банка и задачите, които предстоят.

За да приключи конституционната процедура и изборите да се проведат заедно с европейския вот, президентът и парламентарно представените партии имат време до 9 април.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите