ПОНЕДЕЛНИК – 03.05.2021 
  
06.00 “Страниците от живота” – сериал, 138 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 7 еп.
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 31 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 13 еп.   
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 225 еп.   
10.30 "10 жертва" - игр. филм.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 7 еп. /п/ 
13.30 "Аржентинско танго" - игр. филм 
15.30 "Страстта към животните" - док. филм 
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 31 еп. /п/
17.30 “Черните вълци” – сериал, 7 еп.
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 139 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Колела" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 139 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 225 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ВТОРНИК – 04.05.2021 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 139 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 8 еп.     
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 32 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 14 еп. 
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 226 еп. 
10.30 "Планината на ботуша" - игр. филм.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 8 еп. /п/
13.30 "Последна гара" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 1 еп., 2 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 32 еп. /п/
17.30 “Черните вълци” – сериал, 8 еп. 
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 140 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Червеният камион" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 140 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 226 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 05.05.2021 
 
06.00 “Страниците от живота” – сериал, 140 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 9 еп.  
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 33 еп.
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 15 еп.  
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 227 еп.  
10.30 "Пианото" - игр. филм.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 9 еп. /п/ 
13.30 “Правилата на привличане" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 3 еп., 4 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 33 еп. /п/
17.30 “Кво Вадис” – сериал, 1 еп.
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 141 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Търсачи на приключения" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 141 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 227 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ЧЕТВЪРТЪК – 06.05.2021 
 
06.00 “Страниците от живота” – сериал, 141 еп. /п/ 
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 10 еп. 
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 34 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 16 еп.  
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 228 еп.  
10.30 "Елса и Фред" - игр. филм
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 10 еп. /п/  
13.30 "Булевард на революцията" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 5 еп., 6 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 34 еп. /п/
17.30 “Кво Вадис” – сериал, 2 еп.
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 142 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Труден избор" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 142 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 228 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ПЕТЪК – 07.05.2021  

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 142 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал,  11 еп.   
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 35 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 17 еп. 
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 229 еп. 
10.30 "Адски дъжд" - игр. филм
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 11 еп. /п/  
13.30 "Подземен свят" - игр. филм.
15.30 "Планета земя" - док. филм, 6 еп., 7 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 35 еп. /п/
17.30 “Кво Вадис” – сериал, 3 еп.
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 143 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Фантомас се развихря" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 143 еп. /п/
23.00 "Дивият ангел" - сериал, 229 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 08.05.2021 
 
06.00 “Страниците от живота” – сериал, 143 еп. /п/     
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 12 еп.  
08.00 “Хапи малкото зайче" – аним. филм
08.45 "Малката прицеса Хайди" - аним. филм
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 230 еп.  
10.30 "Планета земя" - док. филм, 8 еп., 9 еп.
11.30 "Жоакина" - сериал, 35 еп.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 12 еп. /п/ 
13.30 "Циганско време" 1 част - игр. филм
15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 18 еп. 
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 36 еп. 
16.30 “Кво Вадис” – сериал, 4 еп.
17.30 "Жоакина" - сериал, 35 еп./п/ 
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 144 еп.
19.15 "Джо" - сериал, 6 епизод 
20.00 “Оправдани" – игр. филм
21.30 “Страниците от живота” – сериал, 144 еп. /п/ 
22.15 "Дивият ангел" - сериал, 230 еп. /п/
23.00 “Убийството на Версаче" - док. филм
00.00 "Край на програмата"НЕДЕЛЯ – 09.05.2021 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 144 еп. /п/ 
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 13 еп.    
08.00 “Новите приключения на Пинокио" – аним. филм
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 231 еп.    
10.30 "Планета земя" - док. филм, 10 еп., 11 еп.
11.30 "Жоакина" - сериал, 36 еп.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 13 еп./п/  
13.30 "Циганско време" 2 част - игр. филм
15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 19 еп. 
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 36 еп. /п/
16.30 “Кво Вадис” – сериал, 5 еп.
17.30 "Жоакина" - сериал, 36 еп. /п/
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 145 еп.
19.15 "Джо" - сериал, 7 епизод 
20.00 “Присъдата" – игр. филм
21.30 “Страниците от живота” – сериал, 145 еп. /п/ 
22.15 "Дивият ангел" - сериал, 231 еп. /п/
23.00 “Покушението над Ленин" - док. филм
00.00 "Край на програмата"