ПОНЕДЕЛНИК – 18.09.2023 
  
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 109 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 21 еп. 
08.00 "Любовен облог" - сериал, 64 еп.     
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 15 еп.
09.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 88 еп.    
10.30 "Наследството на Ферамонти" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 21 еп./п/ 
13.30 "Новини" - обедна емисия
13:45 "Силата на урагана" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 9 еп., 10 еп.
16.30 "Любовен облог" - сериал, 64 еп. /п/
17.30 "Франклин” – аним. филм, 35 еп., 36 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 110 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Лов на пирани" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 110 еп. /п/
23.20 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 88 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ВТОРНИК – 19.09.2023 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 110 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 22 еп.      
08.00 "Любовен облог" - сериал, 65 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 16 еп.
09.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 89 еп. 
10.30 "Малката Москва" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 22 еп. /п/
13.30 "Новини" - обедна емисия
13:45 "Почти бременна" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 11 еп., 12 еп.
16.30 "Любовен облог" - сериал, 65 еп. /п/
17.30 "Франклин” – аним. филм, 37 еп., 38 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 111 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Армано" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 111 еп. /п/ 
23.20 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 89 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"СРЯДА – 20.09.2023 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 111 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 23 еп.   
08.00 "Любовен облог" - сериал, 66 еп.  
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 17 еп.
09.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 90 еп.  
10.30 "Колела" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 23 еп. /п/ 
13.30 "Новини" - обедна емисия
13:45 "Оскар" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 13 еп., 14 еп.
16.30 "Любовен облог" - сериал, 66 еп. /п/
17.30 "Франклин” – аним. филм, 39 еп., 40 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 112 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Особеностите на руския риболов" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 112 еп. /п/ 
23.20 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 90 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ЧЕТВЪРТЪК – 21.09.2023 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 112 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 24 еп.   
08.00 "Любовен облог" - сериал, 67 еп.   
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 18 еп.
09.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 91 еп.  
10.30 "Изгубеният свят" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 24 еп. /п/  
13.30 "Новини" - обедна емисия
13:45 "Жена мечта" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 15 еп., 16 еп.
16.30 "Любовен облог" - сериал, 67 еп. /п/
17.30 "Франклин” – аним. филм, 41 еп., 42 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 113 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Коментарът" - публ. предаване
20:40 "Ръката на смъртта" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 113 еп. /п/ 
23.20 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 91 еп. /п/ 
00.00 "Край на програмата"


ПЕТЪК – 22.09.2023  

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 113 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 25 еп.
08.00 "Любовен облог" - сериал, 68 еп.   
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 22 еп.
09.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 92 еп.  
10.30 "Руската певица" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 25 еп. /п/  
13.30 "Новини" - обедна емисия
13:45 "Хай Лайф" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 17 еп., 18 еп.
16.30 "Любовен облог" - сериал, 68 еп. /п/
17.30 "Франклин” – аним. филм, 43 еп., 44 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 114 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Жълто"- игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 114 еп. /п/
23.20 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 92 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 23.09.2023 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 114 еп. /п/     
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 26 еп.
08.00 "Зоро" – аним. филм
09.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 93 еп. 
10.30 "Планета земя" - док. филм, 19 еп., 20 еп.
11.30 "Слепия" - сериал, 7 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 26 еп. /п/ 
13.30 "Колела" - игр. филм
15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 23 еп.
15.30 "Любовен облог" - сериал, 69 еп.  
16.30 "Франклин” – аним. филм, 45 еп., 46 еп.
17.30 "Слепия" - сериал, 7 еп. /п/ 
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 115 еп.
19.15 "Глукхар" - сериал, 3 еп.   
20.00 "Коментарът" - публ. предаване /п/
20.40 "Оправдани"- игр. филм
22.10 “Изумрудената огърлица” – сериал, 115 еп. /п/
23.10 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 93 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"НЕДЕЛЯ – 24.09.2023 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 115 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 27 еп.    
08.00 "Покахонтас" - аним. филм, 24 еп., 25 еп., 26 еп.
09.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 94 еп.      
10.30 "Планета земя" - док. филм, 21 еп., 22 еп.
11.30 "Слепия" - сериал, 8 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 27 еп. /п/  
13.30 "Коментарът" - публ. предаване /п/
14.10 "Човекът оркестър" - игр. филм
15.30 "Любовен облог" - сериал, 69 еп. /п/
16.30 "Франклин” – аним. филм, 47 еп., 48 еп.
17.30 "Слепия" - сериал, 8 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 116 еп.
19.15 "Глукхар" - сериал, 4 еп.   
20.00 "Кажи защо ме остави" - игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 116 еп. /п/ 
22.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 94 еп. /п/
23.20 "Кървавият Чарлз Мейсън" - док. филм" 
00.00 "Край на програмата"

Акценти

Антикорупционният закон

   20 Септември 2023   

"Знаеш ли какво дишаш?"

   19 Септември 2023   

Три фирми източвали НЗОК

   15 Септември 2023    Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите