ПОНЕДЕЛНИК – 18.10.2021 
  
06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 7 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 99 еп. 
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 14 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 40 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 124 еп.   
10.30 "Мъже" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 99 еп. /п/ 
13.30 "Жена мечта" - игр. филм
15.30 "Земя на прицел" 1 част - док. филм
16.30 "Дивият ангел" - сериал, 14 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 34 еп.
18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 8 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Руската певица" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 8 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 124 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ВТОРНИК – 19.10.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 8 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 100 еп.      
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 15 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 41 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 125 еп. 
10.30 "Не се вълнувай" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 100 еп. /п/
13.30 "Замръзналата река" - игр. филм
15.30 "Земя на прицел" 2 част - док. филм
16.30 "Дивият ангел" - сериал, 15 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 35 еп.
18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 9 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Направи го преди 30" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 9 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 125 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 20.10.2021 
 
06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 9 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 101 еп.  
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 16 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 42 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 126 еп.  
10.30 "Брак по италиански" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 101 еп. /п/ 
13.30 “Наследството на Ферамонти" - игр. филм
15.30 "Сталин" - док. филм
16.30 "Дивият ангел"" - сериал, 16 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 36 еп.
18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 10 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Малката Москва" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 10 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 126 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ЧЕТВЪРТЪК – 21.10.2021 
 
06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 10 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 102 еп. 
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 17 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 43 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 127 еп.  
10.30 "Лов на пирани" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 102 еп. /п/  
13.30 "Хай - Лайф"  - игр. филм
15.30 "Адолф Хитлер" - док. филм
16.30 "Дивият ангел" - сериал, 17 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 37 еп.
18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 11 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Стрелци" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 11 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 127 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ПЕТЪК – 22.10.2021  

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 11 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 103 еп.   
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 18 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 44 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 128 еп.   
10.30 "Жълто" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 103 еп. /п/  
13.30 "Ароматът на успеха" - игр. филм.
15.30 "Коктейлът Дудаев" - док. филм
16.30 "Дивият ангел" - сериал, 18 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 38 еп.
18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 12 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Армано" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 12 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 128 еп.   /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 23.10.2021 
 
06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 12 еп. /п/     
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 104 еп.   
08.00 “Мечешки приключения" – аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 129 еп.   
10.30 "Неизвестното семейство Юлиянови" - док. филм
11.30 "Жоакина" - сериал, 7 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 104 еп. /п/ 
13.30 "Присъдата" - игр. филм
15.00 "Франклин" - аним. филм, 45 еп.
15.30 "Дивият ангел" - сериал, 19 еп. 
16.30 “Глукхар” – сериал, 39 еп.
17.30 "Жоакина" - сериал, 7 еп. /п/ 
18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 13 еп.
19.15 "Къртицата" - сериал, 2 сезон, 12 епизод 
20.00 “Дубльора" – игр. филм
21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 13 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 129 еп. /п/
23.00 “Монако" - док. филм
23.15 "Ню Йорк"- док. филм
23.30 "Пътуване към Атон" - док. филм
00.00 "Край на програмата"

 


НЕДЕЛЯ – 24.10.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 13 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 105 еп.     
08.00 “Каспър" – аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 130 еп.    
10.30 "Кастро" - док. филм
11.30 "Жоакина" - сериал, 8 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 105 еп. /п/  
13.30 "Сватбата на гробаря" - игр. филм
15.00 "Франклин" - аним. филм, 46 еп.
15.30 "Дивият ангел" - сериал, 19 еп. /п/
16.30 “Глукхар” – сериал, 40 еп.
17.30 "Жоакина" - сериал, 8 еп. /п/
18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 14 еп.
19.15 "Джо" - сериал, 1 епизод 
20.00 “Оскар" – игр. филм
21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 14 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 130 еп. /п/
23.00 "Берлин" - док. филм
23.20 "Чикаго" - док. филм
23.30 "Фестивалът Авион" - док. филм
00.00 "Край на програмата"