ПОНЕДЕЛНИК – 26.07.2021 
  
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 72 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 16 еп. 
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 102 еп. 
09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 23 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 40 еп.   
10.30 "Ароматът на успеха" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 16 еп.  /п/ 
13.30 "Жълто" - игр. филм
15.30 "Сталин" - док. филм.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 102 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 7 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 73 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Армано" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 73 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 40 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ВТОРНИК – 27.07.2021 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 73 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 17 еп.      
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 103 еп. 
09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 24 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 41 еп. 
10.30 "Леон" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 17 еп.  /п/
13.30 "Кечистът 1" - игр. филм
15.30 "Адолф Хитлер" - док. филм.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 103 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 8 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 74 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Хрониките на Ридрик" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 74 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 41 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 28.07.2021 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 74 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 18 еп.  
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 104 еп.
09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 25 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 42 еп.  
10.30 "Звярът" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 18 еп.  /п/ 
13.30 “Дванадесета нощ" - игр. филм
15.30 "Коктейлът Дудаев" - док. филм
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 104 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 9 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 75 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Есен в Ню Йорк" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 75 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 42 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ЧЕТВЪРТЪК – 29.07.2021 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 75 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 19 еп. 
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 105 еп. 
09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 26 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 43 еп.  
10.30 "Фантомас" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 19 еп.  /п/  
13.30 "История на Борнкс 1" - игр. филм
15.30 "Неизвестното семейство Юлиянови" - док. филм
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 105 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 10 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 76 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Ирония на съдбата" 1 част - игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 76 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 43 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ПЕТЪК – 30.07.2021  

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 76 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 20 еп.   
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 106 еп. 
09.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 1 еп., 2 еп., 3 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 44 еп.   
10.30 "Другият наш възможен живот" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 20 еп.  /п/  
13.30 "Човекът оркестър" - игр. филм.
15.30 "Кастро" - док. филм
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 106 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 11 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 77 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Ирония на съдбата" 2 част - игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 77 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 44 еп.   /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 31.07.2021 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 77 еп. /п/     
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 21 еп.   
08.00 “Лешникотрошачката" – аним. филм
08.45 "Снежанка и седемте джуджета" - аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 45 еп.   
10.30 "Краят на светът" - док. филм.
11.30 "Истински лъжи" - сериал, 1 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 21 еп.  /п/ 
13.30 "Жената на моя партньор" - игр. филм
15.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 4 еп., 5 еп., 6 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 107 еп. 
16.30 “Жоакина” – сериал, 12 еп.
17.30 "Истински лъжи" - сериал, 1 еп. /п/ 
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 78 еп.
19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 1 епизод 
20.00 “Рамбо 4" – игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 78 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 45 еп. /п/
23.00 “20 години диалог" - док. филм
23.20 "Гласове от Буново"- док. филм
00.00 "Край на програмата"

 


НЕДЕЛЯ – 01.08.2021 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 78 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 22 еп.     
08.00 “Пепеляшка" – аним. филм
08.50 "Нощта преди Коледа"- аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 46 еп.    
10.30 "Космически мечти" - док. филм
11.30 "Истински лъжи" - сериал, 2 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 22 еп. /п/  
13.30 "Синовете на вятъра" - игр. филм
15.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 7 еп., 8 еп., 9 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 107 еп. /п/
16.30 “Жоакина” – сериал, 13 еп.
17.30 "Истински лъжи" - сериал, 2 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 79 еп.
19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 2 епизод 
20.00 “Пуста земя" – игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 79 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 46 еп. /п/
23.00 “Финансовите пирамиди" - док. филм
00.00 "Край на програмата"