Подземни богатства в Северозапада - застрашен ли е туризма в Белоградчишко?

  17 Февруари 2023, 18:22     

Започва търсене на подземни богатства в областите Видин и Монтана. Това става ясно от сайта на Министерство на енергетиката с откритото производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метално полезни изкопаеми на територията на общините Чупрене, Белоградчик и Чипровци. От община Белоградчик обаче вече възразиха срещу тези намерения.

Боян Минков - предс. на ОбС Белоградчик
Като община Белоградчик ни касае това, че землището на село Стакевци попада в тези територии предвидени да се търсят подземни богатства. Обезпокоени сме от това, че първо районът попада изцяло в Натура 2000, зона Западна Стара планина и Предбалкана. Също така стартирали сме процедура по Природен парк Западен балкан, бъдещият Западен балкан, това предложение е внесено в МОСВ, така и в тази връзка отново това е нарушение и е недопустимо на територията на такъв природен обект да се развива такава дейност.

Притеснението от подобни изкопни дейности в региона е огромно, т.к. туризмът е основният поминък на населението, допълни още председателят на общинския съвет в Белоградчик.

Боян Минков - предс. на ОбС Белоградчик
Хората ще останат без работа, защото не може да има туризъм на едно място, където се развива такава дейност. И най-важното, хората тук в региона се притесняват, конкретно за Стакевци говоря, водите на Белоградчик, цялото водоснабдяване идва от високата част на балкана, именно от землището на с. Стакевци, където е предвидено да се развива тази дейност. Хората се притесняват от това да не бъдат отровени.

Минков сподели, че подобни проучвания са правени преди около 10 години.

Боян Минков - предс. на ОбС Белоградчик
Предполагам, че става дума за злато защото преди десетина години в землището на с. Стакевци геолози няколко месеца проучваха района ив разговор с тях лично, те търсеха злато.

Общинския съвет в Белоградчик е изпратило своето възражение срещу подобни дейности до Министерствата на енергетиката и на околната среда и водите. Отговор се очаква през следващата седмица. Ако все пак започнат изкони дейности в района, населението е заявило готовност за масови протести.


Акценти

Антикорупционният закон

   20 Септември 2023   

"Знаеш ли какво дишаш?"

   19 Септември 2023   

Три фирми източвали НЗОК

   15 Септември 2023    Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите