Регионът отблизоРъководството на многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“ във Враца води преговори с общопрактикуващите лекари. Идеята е от следващата година медиците още в кабинетите да разясняват н