От 15 април влиза забрана за риболов

  11 Април 2024, 16:44     
Източник: news.bg

Забраната за улов на риба и други водни организми в периода на тяхното размножаване влиза в сила от 15 април, като ще обхваща Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти на територията на страната. Това съобщават от Министерство на земеделието и храните. Целта е създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на пролетно-лятно размножаващите се риби и в съответствие със Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), министърът на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите. Забранява се също риболова на карагьоз (Alosa immaculata) от 1 до 31 май включително, в българския участък на река Дунав и на попчета (Gobiidae) от 15 април до 15 май включително, във водите на Черно море. Допълнително, забранява се риболова на калкан (Scophthalmus maximus) е от 15 април до 15 юни включително. По отношение на калкана в този период се забраняват освен всякаква риболовна дейност и трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба. За всички останали пролетно-лятно размножаващи се риби забраните за риболов са в зависимост от надморската височина на водните обекти съгласно периодите определени в Приложение № 1 от ЗРА. Удължава се също забраната за улов на бяла риба (Sander lucioperca), щука (Esox lucius) и распер (Aspius aspius) в българския участък на река Дунав до 31 май включително, с цел опазване на популацията на шаранови, сомови и други топлолюбиви риби в реката и намаляване на прилова им. Определени са водоеми, в които любителският риболов е разрешен в периода на забраната. Списък със свободните за риболов водоеми през 2024 г. по области може да откриете в заповедта на МЗХ. 
 
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите