НОИ – Монтана с нов директор: Започват проверки за забавени инвалидни пенсии

  30 Май 2024, 19:19     

Средно по 30-40 преписки от ТЕЛК  се бавят повече от законовия тримесечен срок. .

Станимир Стоев, директор на НОИ, Монтана
Имам наблюдение че има хора, при които забавянето е по-голямо. Част от хората, които са по болест  нямат друг доход, което означава, че ако  три месеца остава без пенсия, то нямат средства за закупуване на лекарства.


Приоритет в работата на НОИ в Монтана  ще е своевременното обслужване на гражданите и отстраняване на  причините за евентуални забавяния при отпускане на пенсии и обезщетения.  

Станимир Стоев, директор на НОИ, Монтана
Ще направим среща с РЗИ за да видим къде нещата могат да се коригират, за да сведем до минимум забавянията във връзка с преосвидетелстване и издаване на пенсии по болест.


Новият директор гарантира , че ще информира навреме за всички промени в институцията, която приема граждани всеки работен ден от 8 до 16.30 часа.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите