Апи възстановява на шофьорите надплатените такси

  22 Февруари 2023, 15:25     
Източник: api.bg

На интернет страницата на Националното тол управление www.bgtoll.bg е публикувано заявлението за възстановяване на неоснователно платени такси, което шофьорите, платили повече от три нарушения годишно, трябва да подадат, за да получат парите си обратно. Според измененията в Закона за пътищата водачите няма да бъдат санкционирани за движение без е-винетка повече от три пъти годишно. Това означава, че ако в рамките на една календарна година едно пътно превозно средство е било регистрирано три пъти да ползва платената пътна мрежа без закупена винетка, последващо негово движение без платена такса няма да се счита за административно нарушение и няма да се санкционира. Заявлението може да бъде изтеглено от www.bgtoll.bg, в раздел „За нас“, секция „Заявления“. Документите, които трябва да се представят към заявлението, са копие от регистрационния талон на ППС, копие от документи, удостоверяващи извършено плащане на таксата, документи, доказващи основателността на искането за възстановяване на заплатената такса, удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр, посочени от заявителя, и пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от собственикa или ползвател на ППС с изрично посочване на банковата сметка, по която следва да се възстанови сумата. Заявлението заедно с необходимите документи може да бъде подадено на място в Агенция „Пътна инфраструктура“, в Националното тол управление на адрес: гр. София, бул. „Никола Петков“ №86 или в 27-те областни пътни управления, както и на електронен адрес: info@bgtoll.bg. Срокът, предвиден в Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни. Направените до момента разчети от НТУ показват, че ще са необходими около 5 млн. лв. за възстановяване на недължимо платените суми на шофьорите.
 
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите