Защита от бедствия и аварии - модернизират системата за ранно оповестяване

  09 Март 2023, 18:33     

Министерският съвет прие проект, финансиран със средства по европейска програма, за разширяване на системата за ранно предупреждение, оповестяване на населението на ниво община и модернизация на системата, съобщи служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. 

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите 
"Системата на Национално ниво, е първата стъпка, която държавата прави за да модернизира тази система със средства по оперативна програма. В следващия програмен период сме и допълнителни такива средства, така че да може има 100% обхващане на населението от системата за ранно предупреждение". 

Системата за ранно предупреждение известява около 39 на сто от населението на България. С модернизацията и развитието ѝ новите общински центрове за оповестяване на населението ще обхванат малко над 51% от населението или иначе казано около 650 хиляди души. 


Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите 
"Този инструмент винаги е бил до висока степен ключов, но необходимостта от неговата модернизация е стояла на заден план. С тази стъпка ние правим не една, а няколко стъпки напред с огледа осигуряване на този кючов превантивен инструмент за оповестяване на населението при бедствия и предупреждения". 

Проектът е на стойност над 48 милиона лева, като парите се дават 100% безвъзмездно на дирекция "Комуникационни и информационни системи"  към МВР.