Възможности за бизнеса - министърът на иновациите на среща във Враца

  26 Януари 2024, 18:52     

Враца е град с изключително добри образователни практики и проекти. Това сподели министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, която проведе среща с представители на бизнесите в региона. Обсъдени бяха възможностите за конкурентоспособност, чрез програмите управлявани от ресорното министерство.

Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа
Тази година има отворени вече две процедури, които са на стойност почти 400 млн. лв. Те са свързани с развиване на капацитет за предприятията - малки, средни, микропредприятия, стартъпи и по-големи предприятия. Двете процедури са свързани точно с развиване на възможности за растеж и създаване на нови работни места за нови бизнес модели, нов начин на работа, за иновативни подходи. Едната програма е свързана с внедряване на иновации в предприятията за засилване на конкурентоспособността, а втората програма се казва "Развитие и разработване на иновации в предприятията". Първата програма, за която беше удължен срока до 15 февруари е на стойност 293 млн.лв. Втората програма 127 млн. лв.

Има огромен интерес към програмите за иновации и именно това е формата, чрез която може да се развиват фирмите в международен план, посочи ресорният министър.

Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа
Българският бизнес и българските предприемачи наистина са доста изобретателни, доста, имат много иновативни идеи, имат много заряд, добра енергия. Сега това, което е важно е да бъде събрани тези идеи в подходящи проекти, които да усвоят практиките - европейските практики - и да могат да предложат добри бизнес модели за реализация на решенията не само в България, а и в международен мащаб.

Трябва да се мисли не само локално, за местния бизнес, но и мащабно, подчерта още министър Стойчева.

Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа
Това, което имаме, основно са хора, които имат добре развити познания в сектори и на това трябва да бъде поставен акцента и на това трябва ние да изберем... в това трябва ние да изберем да инвестираме, за да имаме наистина шанс и възможности да бъдем припознати като иновационно място, като иновационна долина - това е част от моята мисия...

Според Стойчева развитието на човешкия ресурс е най-добрият модел, който може да се предложи като конкурентоспособност. По думите й на преден план трябва да излязат предпримаческата екосистема, малките предприятия и стартъпите. т.к. именно те осигуряват новите решения за въвеждането на иновации.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите