В памет на военен музикант - преглед на духови оркестри в с. Копиловци

  05 Септември 2022, 18:00     

Първи преглед на военните духови оркестри в памет на Камен Луков Пейнски, организира община Георги Дамяново. Домакин бе родното село на изтъкнатия военен музикант – Копиловци.