В готовност за зимата - 124 000 лв. за пътно поддържане в Монтанско

  04 Ноември 2022, 19:41     

Първият сняг няма да изненада Монтана. Общината е готова за зимното поддържане на уличната мрежа в града и 23-те села. За проходимостта им в 5-те зимни месеца ще се грижи ОП ”Чистота”.

Златко Живков – кмет на Монтана:
 7.54 Смятам , че така контролът е по-ефективен и така ни излиза по-евтино, доколкото  е възможно +7.10  Искрено се надявам, да се справим с предизвикателствата на следващите пет месеца до края на март.

Вече са осигурени  нужните материали за обработка на заледените  и заснежени участъци от уличната мрежа на територията на общината. В изпълнение на програмата за намаляване на фините прахови частици в атмосферния въздух в Монтана, за поддържане проходимостта на улиците и пешеходните зони, ще бъдат ползвани преимущствено калиев хлорид и сол. Междуселищните пътища ще бъдат обработвани с пясък.

Калин Михайлов – управител на ОП”Чистота”:
 6.03 700 тона пясък имаме в момента като стартираме процедура да разкараме в 23-те села.

124 000 лв са предвидени за зимно поддържане на пътната мрежа в общината. Ще го правят 13 машини и 70 работници от  чистотата, които  почистват ръчно тротоари, алеи и пешеходни зони при снеговалеж.