ЦИК определи условията за секциите в чужбина

  06 Февруари 2023, 19:12     

Централната избирателна комисия определи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната. Изборната администрация реши и как ще се назначават съставите на комисиите в чужбина за предстоящите избори. Секциите зад граница се образуват от ръководителите на дипломатическите представителства и консулствата, при спазване на законодателството на съответната държава. Не по-късно от 55 дни преди изборите, те трябва да поискат съгласие от съответната страна, ако се изисква. Предложенията за местоположение на избирателните секции се правят не по-късно от 25 дни преди вота. До 11 март ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции и техният брой. Българите, които желаят да упражнят правото си на глас в чужбина, трябва да заявят това не по-късно от 25 дни преди изборите или до 7 март.