За вотът в чужбина: Само по една машина в секция

  09 Март 2023, 18:00     

Само по една машина ще има в секциите в страната и в чужбина, където ще се гласува с устройства. Това е решила Централната избирателна комисия и бе обявено от говорителят на Изборната администрация.

Росица Матева - говорител на ЦИК
Няма да има секционни избирателни комисии, в които ще бъдат поставени по две устройства. Като, след като бъде взето решението, с което ще бъде определен броят на секциите за гласуване извън страната, ще се определи и броя на секциите и местата, в които ще има Машинно гласуване извън страната. 

За видеонаблюдението в изборния ден ще отговарят председателите на секционните комисии.

Росица Матева - говорител на ЦИК
Специално за включването на устройствата и разполагането им, сме определили, че това ще се извършва - включването и изключването - от председателите на секционните избирателни комисии.

Специално обучение за работа с видео устройствата не е предвидено. Членовете на секционните комисии ще получат подробни указания за преброяването на традиционните обучения от Районните комисии.

Росица Матева - говорител на ЦИК
Tам, където по технически причини не може в реално време да се излъчва това преброяване, трябва да се заснеме, след което, съобразно изискванията на Изборния кодекс, секционните избирателни комисии ще предадат записващите устройства в РИК, ще бъдат извлечени от там записите, след това ще дойдат в ЦИК.

А записите ще бъдат публикувани от ЦИК на платформата, където ще се излъчват видеата.

Росица Матева - говорител на ЦИК

След промените в Изборния кодекс, вече няма да се отпечатват от машините протоколи. Нито разписка, тъй като документа, който се отпечатва след гласуване от избиратели, вече се нарича бюлетина от Машинно гласуване. В началото на изборния ден и в края, ще се отпечата начален отчет и финален отчет.

Информацията от флаш паметите към устройствата за машинно гласуване, ще бъде публикувана на страницата на ЦИК до сканираните протоколи от секционните комисии. Ще бъде ограничен и броят на демо устройствата. 

Росица Матева - говорител на ЦИК
ще предоставим на партиите, които желаят, такива машини, за да могат да показват на избирателите, които според тях все още се притесняват, как да гласуват с машини.

Демо-устройства предстои да бъдат изпратени и по населените места с утвърден от Районните комисии график.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите