Развитие на млади земеделци - представиха мерки за подпомагане на малки стопанства

  22 Ноември 2022, 19:06     

Възможностите за развитие на малки стопанства представиха в Монтана специалисти от Националната служба за съвети в земеделието. Проектите се финансират с европейски средства, чрез държавен фонд „Земеделие”. От 2 ноември  т. г. до 6 януари 2023 г. тече прием по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Първото условие тук е кандидатите – физически или юридически лица, да са регистрирани като земеделски стопани, да не са навършили 40 г. и през последните 24 месеца да не са извършвали земеделска дейност.

Григорий Димов  – координатор на ОССЗ
Едно от по-важните условия, за да могат младите хора да кандидатстват е, да имат икономически размер на стопанството между 8 000 до 16 000 евро стандартен производствен обем, или да са собственици на цялата налична земя в стопанството, на всички животни и т. н… Размерът на субсидията е левовата равностойност на  25 000 евра даден на два транша. Първият транш се дава  в годината на кандидатстване 12 500 евра , вторият транш от 12 500 евро се дава между втората и четвъртата година, когато кандидатът изпълни своя бизнес план


При предишните три приема по мярката за подпомагане на млади земеделски стопани - през  2008, 2015 и 2018 г., от регион Монтана са подготвени 460 проектни предложения, около 99 процента от кандидатите са реализирали своите проекти.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите