Ръст на безкасовите плащания отчетоха ЧЕЗ Електро

  19 Юли 2021, 18:05     

Над 400 хил.битови клиенти на ЧЕЗ Електро България, предпочетоха да платят от разстояние сметките си за ток през първото полугодие. Броят на транзакциите за периода януари – юни 2021 е почти 2 млн.281 хил. Това са 26% от общия брой плащания през тези месеци, с ръст 17% спрямо същия период на миналата година. С 24% нарастват осъществените през интернет плащания в сравнение с периода януари – юни на 2020-та година.

Безкасовите плащания спестяват време и усилия на потребителите и ги правят независими от мястото и работното време на касите за обслужване.

Средно 381 хил.клиенти на месец са се възползвали от предлаганите от дружеството 9 начина за такъв тип плащане през първото полугодие. Опциите включват възможности по банков път, чрез банкомат, по интернет или директно от сайта на ЧЕЗ. За сравнение през същия период на миналата година, средно на месец 325 хил клиенти са плащали сметките си безкасово.

Подробна информация за възможностите за различните видове плащания може да се получи и на телефонна линия 0700 10 010, както и на сайта на компанията.