Проверяват за останали живи прасета до петък

  12 Август 2019, 17:01     0

Не са установени нарушения при извършените до сега проверки за отглеждане на прасета в частни домове в 20 километровата зона около с. Чирен. Хората са спазили дадените им предписания и сами са умъртвили отглегжданите от тях животни, каза директорът на ОАБХ д-р Милчо Костурков. Той допълни, че при посещение на екипите, стопаните оказват пълно съдействие за извършваните проверки и не се е стигало до конфликтни ситуации. Проверките в стопанствата от типа “заден двор” се извършват по предварително подадени от кметовете на населени места списъци. Стопаните, които доброволно са умъртвили отглежданите от тях прасета ще получат по 300 лв., а ако бъде открито живо животно, въпреки разпоредбите, ще бъде наложена санкция да 1000 лв., допълни още д-р Костурков. Очаква се проверките на специализираните екипи да продължат до края на седмицата.