„Приказката на килима”

  30 Април 2021, 17:55     0

Деца от Чипровци от няколко месеца са част от „Приказката на килима”- съвместен проект на местния Исторически музей и Музея на Понишавието – гр. Пирот, Сърбия.