Пожароопасен сезон 2024: Какви са рисковете в екстремните горещини?

  20 Юни 2024, 14:54     
Нормална е обстановката в началото на месец юни по отношение на възникналите пожари на територията на Областта. Това заяви главен инспектор Дилян Йончев от Районната дирекция на Пожарната във Враца. 
 
Дилян Йончев - н-к сектор "ПКД" към РДПБЗН Враца
57 сигнала за произшествия са реагирали службите. 30 са пожарите, като 10 са пожарите с преки материални щети. 20 пожара са без нанесени преки материални щети. 27 аварийно-спасителни дейности, 9 дежурства на техника. 
 
В статистиката попада и човешка жертва.
 
Дилян Йончев - н-к сектор "ПКД" към РДПБЗН Враца
За съжаление един гражданин загина на 14 юни. Възрастен човек, както много пъти сме говорили, обикновено, за съжаление, жертвите са по-възрастните граждани над 70 години, в случая човека е бил на 91 години. 
 
Причината за смъртта му все още не е установена, води се разследване. 
 
Дилян Йончев - н-к сектор "ПКД" към РДПБЗН Враца
Повишавайки температурите - среднодневните температури - виждате тук от една седмица значително се повишават температурите, през деня стават доста високи температури. Значително се повишава пожарната опасност. Тъй като прави впечатление, че по-рано започва да изсъхва растителността. Все пак, високите температури са, така, една предпоставка за възникване на такива пожари. Особено около жилищните сгради. 
 
Инспектор Йончев напомни и някои от мерките за пожарна безопасност, които трябва гражданите да спазват.
 
Дилян Йончев - н-к сектор "ПКД" към РДПБЗН Враца
Не трябва да се изгарят сухите треви, не трябва да се палят стърнища, не трябва да се палят крайпътни ивици, тъй като това освен, че е забранено, то е много опасно за разпространението на пожарите. Особено в дворните пространства... 
 
Той отправи и апел към собствениците на необитаеми имоти в малките населени места:
 
Дилян Йончев - н-к сектор "ПКД" към РДПБЗН Враца
Поне да почистят дворовете в близост до сградите от растителност, която, ако сега е негорима, след няколко дни или известно време ще стане горима и тогава е опасно от разпространението на пожар, който може и извън техния имот да възникне, но така да се разпространи, че да пострада и самия имот.

 

Противопожарни изисквания трябва да спазват и земеделските стопани:
 
Дилян Йончев - н-к сектор "ПКД" към РДПБЗН Враца
До 50 метра от неожънати посеви не бива да се използват никакви огнеизточници. Много голяма бдителност по отношение на тютюнопушенето, използването на открит огън, дейности, които извършват пчелари, ловци... 
 
В сезона на консервирането за зимнина мерки трябва да спазват и домакините.
 
Дилян Йончев - н-к сектор "ПКД" към РДПБЗН Враца
Да бъдат бдителни, да почистят мястото, около което ще извършват тази дейност. Така в един периметър - да кажем един-два метра абсолютно от горима растителност. Постоянно да наблюдават поведението на тази дейност и на горенето. задължително това да става в безветрие, нали, когато е тихо времето. Много далече от сградите и винаги да имат под ръка съдове с вода, една-две кофи, никога не е излишно, тупалки ако имат... 
 
А при възникване на пожар най-важното условие е веднага да се сигнализира на телефон 112, за да могат служителите на Районната дирекция веднага да реагират. Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите