Образованието във Финландия - учители от Враца проведоха работна среща

  30 Юни 2022, 19:20     

С педагогическите методи и практики на финландската образователна система се запознаха девет учители от СУ „Хр. Ботев“ Враца, при визита в Хелзинки. Десетдневното посещение бе част от проект по програмата Еразъм плюс. В него участваха преподаватели и директори от общо 12 европейски държави. А координатор на проекта бе преподавателят Диляна Цветкова.