НАП напомня: Имотите в чужбина трябва да се декларират

  04 Април 2024, 15:17     

Българските граждани, които притежават имоти в чужбина трябва да ги декларират. Това напомнят от Националната агенция за приходите. Българите, които имат имоти зад граница, трябва да ги впишат в годишната си данъчна декларация в срок до 30 април. Приходната агенция разполага с данни за недвижимото им имуществото зад граница, както и за доходи от отдаването му под наем. От НАП уточняват, че тази информация се получава ежегодно по линия на автоматичния обмен с държавите членки на ЕС, след което се анализира и съпоставя с подадените декларации и обявените в тях данни. При несъответствия се дава възможност на гражданите да коригират формулярите си. Ако това не бъде направено, спрямо некоректните данъкоплатци се образува контролно производство.