На работна среща се обсъди настоящето и бъдещето на приемната грижа в Северозапада

  28 Май 2021, 13:14     

Националният екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ организира информационна работна среща със служители, осъществяващи дейности по проекта в областите Видин, Враца и Монтана. В срещата участваха и заместник-кметът на Община Монтана Тихомир Антонов, директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане във Враца и Монтана. Ръководителят на проекта Огнян Христов направи общ преглед по изпълнението му с акцент върху постигнатите резултати. Представителите на трите области бяха запознати с целенасочената работа на Агенцията за социално подпомагане (АСП) с Министерството на труда и социалната политика, от което зависи да се приеме концептуална визия за развитие на приемната грижа в обозримото бъдеще, да се осъществят необходимите нормативни промени и да се утвърди стандартът за делегирана от държавата дейност „приемна грижа“. „Този проект чрез постигнатите с него резултати може да осигури устойчивостта им и след неговото приключване, което е смисълът от всеки един проект, финансиран по европейски програми“, заключи Христов. Бе предоставена и анализирана информация за развитието на приемната грижа през първото тримесечие на 2021 г. в областите Видин, Враца и Монтана. Регистрираните приемни семейства към края на март т.г. в област Видин са 89, в област Враца 67, в област Монтана 126. Впечатлява фактът, че в област Враца в само 5 приемни семейства няма настанени деца, което като процент – около 7%, е най-ниският в страната. Мария Търнавска, директор на РДСП – Враца, обясни този резултат с управленската решимост да се редуцират приемните семейства, да бъде изключван т.нар. „удобен профил“ и по този път да се осигури пълноценно регионално покритие от нужните приемни семейства.