Култура в зелено - популяризират туристически маршрути

  11 Май 2022, 19:52     

Културни туристически маршрути във врачанския регион и в румънската община Пиатра Олт ще повишават културния обмен и туризъм. Това е идеята на съвместния проект между Читалището във Враца и румънския кмет НИкусор РАда.