БАБХ насочи 1220 кг храна за унищожаване

  20 Януари 2023, 11:37     

Общо 1220 кг храни са насочени за унищожаване, а 3 обекта са временно затворени при декемврийските проверки, извършени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Храната от животински и неживотински произход е иззета от предприятия, складове и обекти за търговия на едро и дребно и заведения за обществено хранене. Затворените обекти са на териториите на Бургас, Сливен и Пловдив. Извършените проверки от БАБХ през декември месец са общо 12 490 в цялата страна. Съставени са 81 акта и 401 предписания. Други извънредни проверки през декември бяха извършени на всички млекопреработвателни предприятия, произвеждащи саламурени сирена, обекти за търговия на едро и дребно на храни, в т.ч. и заведения за обществено хранене. Целта бе да се установи дали предлаганите и произведени сирена съответстват с Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Проведени са 1744 проверки, при които инспекторите са съставили 17 акта за административни нарушения, 26 предписания, 4 разпореждания за спиране от реализация на храни и връщане на доставчиците за отстраняване на несъответствията, както и 1 акт за разпореждане за унищожаване на 216 кг краве сирене в млекопреработвателно предприятие за несъответствие по физикохимични показатели.