56 млн. лева ще се инвестират за преодоляване на безработицата сред младежите

  10 Август 2022, 12:25     

С 56 млн. лева от Плана за възстановяване и устойчивост ще се развиват умения у млади хора на възраст до 29 години, които са безработни, отпаднали са от образователната система или има риск да напуснат училище. Те ще се подготвят в младежки центрове, които ще работят в партньорство с бизнеса. 40 млн. лв. са предвидени за изграждането на младежки центрове в областни градове. Останалата част ще бъде за градове, които не са областни центрове. Предвижда се в младежките центрове да има кабинети за обучения в дигитална и медийна грамотност, разпознаване на фалшиви новини и езикови курсове. Успоредно с обученията се предвиждат дейности за бизнес консултиране, подкрепа на младежко предприемачество, консултации и друга помощ за разработване на собствени бизнес идеи. Ще бъде създадена възможност и за включване на младите хора в доброволчески дейности.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите