Теренни проучвания на ЧЕЗ за защита на птиците

  21 Май 2020, 17:59     0

Стартираха теренни проучвания по проект на ЧЕЗ Разпределение за опазване на живота на птиците, уязвими при досег с електропроводите. Обходите и анализите са основна част от инициативата и се провеждат за трета поредна година. Те ще позволят на партньорите по проекта ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците, да получат повече информация за рисковите въздушни електропроводни мрежи в Западна България. Обект на изследвания са опасните за птиците електропроводи в специално защитени зони. До края на ноември експерти ще обхождат ежемесечно предварително определени рискови електроенергийни съоръжения. Зоните на конфликт между птиците и електроразпределителната мрежа се обезопасяват поетапно в рамките на проекта. Паралелно с полевите проучвания стартират и дейностите по изследване на влиянието на проекта върху целеви видове птици и проектните места. Полевите експерти ще обхождат вече обезопасени в предишни етапи електропроводи. Изпълнението на проекта е продължение на дългосрочната политика на ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците, за опазване на биологичното разнообразие - защита на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене.

 
 Анкета

Какво предпочитате да гледате в ефира на RM TV?


Виж резултатите