Обучения в техническия учебен център на ЧЕЗ

  14 Март 2019, 17:37     0

Близо 3000 студенти, ученици, служители на ЧЕЗ и подизпълнители преминаха обучения в Техническия учебен център на ЧЕЗ Разпределение през 2018 г. Над 50 лектори, професионалисти в сферата на енергетиката в България се включиха в обучението. Центърът разполага с технически полигон с умален модел на електроразпределителната мрежа, както и с напълно оборудвани специализирани зали. Всички учебни програми за служителите са носачени основно към повишаване на професионалната им подготовка и създаване на единни стандарти за работа. В Техническия учебен център редовно се провеждат обучения и изпити по “Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”. Общо 870 техници, електромонтьори и отчетници са взели успешно своите изпити по безопасни условия на труд, като всеки един получава сертификат като свидетелство за положения труд.