Заявления за над 17 млн. лева са подадени по мярка " Кризисно съхранение на вино"

  17 Март 2021, 13:57     0

58 заявления на обща стойност над 17 милиона лева (17 007 160) са подадени по мярка "Кризисно съхранение на вино" от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Приемът на заявления приключи на 12 март 2021 г. Предстои извършване на проверки на място от страна на ДФЗ на всички подадени заявления за кандидатстване от винарските предприятия, чиято цел е да се удостовери съответствието с посочените количества съхранявано вино. След приключване на административната обработка на получените резултати от проверките, ДФЗ ще пристъпи към изготвяне и сключване на договори с одобрените кандидати. Мярката е извънредна и се прилага с цел преодоляване на смущенията в лозаро-винарския сектор на Европейския съюз (ЕС), породени от пандемията от COVID-19. Тя има за цел да се подпомагат произведени в страната вина, временно изтеглени от пазара , с цел постепенното възвръщане на икономическа жизнеспособност на винарското предприятие-кандидат. Мярката "Кризисно съхранение на вино" се прилага втора поредна година, като през 2021 г. освен удължения срок на съхранение е увеличен и размерът на финансовата помощ на литър складирано вино. Важен фактор при прилагането й през настоящата финансова година се явява възможност за авансово плащане в размер на 100 % от одобрената финансова помощ.