Регионът отблизоЗаместник – министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и изпълнителният директор на Национален Доверителен ЕкоФонд Камелия Георгиева посетиха днес Враца. Повод за визитата им бе обновенат