Вдигат такса "смет" - за фирмите в Монтанско

  14 Ноември 2022, 19:03     

Предложение за промяна размера на такса „смет“ за юридическите лица в Монтана ще бъде внесено за разглеждане в общинския съвет. Предвижда се през следващата година таксата от 7,5 да стане 9 промила. Така постъпления по план сметката за битови отпадъци в общинския бюджет биха се увеличили от 5 200 000 лв. на 6 300 000 лв.

Златко Живков – кмет на Община Монтана
За граждани няма да бъде променян промила,  извън имотите, които са извън регулация, това са скъпи нежилищни имоти, които се използват с търговски цели. Това е на физически лица , но се използват с търговско предназначение.. Не  може да живеят 2 000 души във вилната зона,  където вилите са до милион и нагоре, това е хубаво, че хората са си направили ,  че ги имат, но не може да не се плаща нищо .. ние не можем да се справим с огромните талази боклуци, които се свличат от цялата зона , а същевременно голяма част от тези имоти са освободени и никой не плаща …


В общината непрекъснато се появяват незаконни сметища, а при увеличените цени на горивата и заплатите общината  все по-трудно трудно се справя с разходите. Вероятно през следващата година Монтана ще увеличи и размера възмездния данък, който се плаща при придобиване на имот. Сега той е 2,6%.