Въвеждат електронно свидетелство за съдимост

  26 Юли 2022, 16:01     

Свидетелството за съдимост вече ще може да се вади онлайн, съобщиха от Министерство на правосъдието. Всеки български гражданин, без значение къде е роден, ще може да заяви и да получи електронно свидетелство за съдимост, включително ако е осъждан или реабилитиран. Единственото условие за това е да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП). Това предвиждат промени в наредба, които са публикувани за обществено обсъждане днес. С промените значително се разширява и обхватът на електронните свидетелства за съдимост, които до момента се издават само за неосъждани лица и за такива, родени на територията на България. Измененията в наредбата предвиждат електронни свидетелства за съдимост и служебни електронни свидетелства за съдимост вече да се издават за: неосъждани, осъждани, реабилитирани, амнистирани и/или с наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс.  Целта на измененията е да се облекчи административната тежест върху гражданите, като им се спести необходимостта лично да подават заявление за издаване на свидетелство за съдимост в бюрата по съдимост, съобщават от ведомството.  И уточняват: Това ще стане възможно след въвеждането в експлоатация на новоизградената Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ с централна база данни и интеграцията й с други информационни системи, предвидено за 1 септември 2022 г.  Заявяването на електронни свидетелства за съдимост ще е възможно и за българските граждани, които не са родени в България. Онлайн услугата в Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ ще е достъпна и от чужбина, при условие че заявителят притежава КЕП. Издаваните електронни свидетелства за съдимост ще са официални удостоверителни документи.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите