В помощ на юристите - магистрат издаде първата си книга

  03 Декември 2021, 19:40     

„Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес“ е темата на първата книга на съдия Вероника Бозова. Специализираното издание е научна дисертация за защита на докторската й степен по наказателно-процесуално право към Великотърновския университет.