В подкрепа на жертвите на престъпления

  22 Февруари 2021, 20:02     0

На днешният ден се обръща специално внимание на престъпността и по-скоро на справянето с нея и защитата на пострадалите. Според наказателното право, престъплението е онова деяние, което чрез действие или бездействие цели задоволяване на лични нужди, за сметка на друго лице. През изминалата 2020 година се наблюдава спад в престъпността с 14% за гр. Враца. Това сочат данните на Областна дирекция на министерството на вътрешните работи. С най-висок дял са престъпленията срещу собствеността и то в малките населени места, а процента на разкритите престъпления е значително по-малък. Според статистиката, по-малко са грабежите и кражбите за изминалата година. Част от жителите на града споделиха пред камерата на RM TV дали се чувстват защитени от закона.