В готовност за зимата - ще има ли населени места без ток във Врачанско?

  25 Ноември 2022, 19:34     

В готовност за зимата е врачанската община. Това съобщи заместник-кметът Цветан Стойчков.

Цветан Стойчков – зам.-кмет на Община Враца:
Договорът, който изтича, е до края на тази година и процедурата, която е направена и сте я видели, е за следващата календарна година. Така че, това, което е в момента, сключваме договор, е за 23-та година доставките. 22-ра година доставките – 1000 тона налична сол имаме в складовите бази. Механизацията на общинското предприятие е приведена в готовност за почистване. Четвъртокласната пътна мрежа, знаете, там имахме малък проблем – 2 пъти пускахме процедури, не се явиха участници. Но при третия опит успяхме, така, да го кажа. Яви се участник и с него сме сключили договор за снегопочистване. 

Кметовете в населените места вече имат сключени договори с арендатори.

Цветан Стойчков – зам.-кмет на Община Враца:
 …като Община Враца, там където има кметски наместници, сме сключили договор по обособена позиция за почистване на селата, вътре в самите села с кметски наместници. Така че, към този етап, готовността, мога да кажа, че е изцяло готова. 

Единственото притеснение на общинската администрация са непочистените електропроводи. На този етап само в две села е извършено, а в четири е обработено частично.

Цветан Стойчков – зам.-кмет на Община Враца:
Част от електроразпределителното дружество, което оперира на територията на Община Враца , все още не си е изчистило навсякъде средно напрежение трасе и знаете, опита от миналата година, имаше села почти седмица и повече нямаха електрозахранване. Това е единственото, което е притеснително. / От тяхна страна имахме, така, уговорката и обещанията, че в рамките до края на месец декември, ще са почистили. 

Вероятно ще бъде сезирано електроразпределителното дружество от местната управа, заради неизпълнения ангажимент.