Увеличават се учениците в дуално обучение

  29 Септември 2022, 18:07     

30 пъти се е увеличил броят на учениците в дуално обучение за последните шест години, съобщават от Образователното министерство. През изминалата учебна година са били над 10 400, докато през 2016-та в дуална форма са се обучавали едва 353 ученици в гимназиален етап. Общо 24 млн.лв. е стойността на проекта, с който се финансира дуалната система. Целта му е да се разшири обхватът й за България и да се повиши качеството на професионалното образование. В рамките на проекта се оказва и подкрепа за училищата, предлагащи дуална форма.