Ученици и учители от СУ „Христо Ботев“, взеха участие в трета среща в гр. Амаранте, Португалия, по програма "Еразъм +"

  31 Март 2023, 17:13     


Ученици и учители от Средно училище „Христо Ботев“, взеха участие в трета среща в гр. Амаранте, Португалия,  по проект „Дигиталното общество има нужда от дигитално училище – изследване, споделяне и прилагане на новата действителност във физическото училище“, финансиран с Договор № 2021-1-BG01-KA220-SCH-000024091 от програма Еразъм +. Представителите на Врачанската Алма Матер заедно с партньорите от Турция, Италия и Португалия обсъдиха предизвикателствата, пред които се изправиха образователните институции по време на дистанционното обучение в следствие на Ковид 19. Португалските  партньори направиха демонстрации на платформите, които са използвали, инструментите и технологиите, които успешно са подпомагали образованието и, които прилагат успешно и във физическото училище сега. Учениците от четирите държави участваха в съвместно изработване на дигитални продукти като сред уменията, които постигнаха бяха: Повишаване на осведомеността   относно онлайн безопасността; Подобряване на   уменията за общуване на английски език; Развиване на социалните умения и уважение към идеите на другите; Придобиване на опит в областта на  използването на   ИКТ инструменти; Разработване на разсъждения при решаване на проблеми и логика при конструирането на роботи и в приложенията за управление на механизмите; Прилагане на функциите и възможностите на визуалните езици за програмиране за създаване на  различни решения на  проблеми; Насърчаване на съвместната работа и взаимопомощта. Преподавателите  обсъдиха  трудностите и споделиха идеи и добри практики свързани с използването на  цифрови технологии в преподаването, ученето и оценяването. Срещата беше съпътствана и от богата културно – историческа програма, която запозна учениците и учителите от страните партньори с природните и културно – исторически  забележителности на  региона около Порто. Заключителната среща по проекта ще бъде в Средно училище „Христо Ботев“ в началото на следващата учебна година.


 


Акценти

Антикорупционният закон

   20 Септември 2023   

"Знаеш ли какво дишаш?"

   19 Септември 2023   

Три фирми източвали НЗОК

   15 Септември 2023    Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите