Ученици и учители от СУ „Христо Ботев“, взеха участие в трета среща в гр. Амаранте, Португалия, по програма "Еразъм +"

  31 Март 2023, 17:13     


Ученици и учители от Средно училище „Христо Ботев“, взеха участие в трета среща в гр. Амаранте, Португалия,  по проект „Дигиталното общество има нужда от дигитално училище – изследване, споделяне и прилагане на новата действителност във физическото училище“, финансиран с Договор № 2021-1-BG01-KA220-SCH-000024091 от програма Еразъм +. Представителите на Врачанската Алма Матер заедно с партньорите от Турция, Италия и Португалия обсъдиха предизвикателствата, пред които се изправиха образователните институции по време на дистанционното обучение в следствие на Ковид 19. Португалските  партньори направиха демонстрации на платформите, които са използвали, инструментите и технологиите, които успешно са подпомагали образованието и, които прилагат успешно и във физическото училище сега. Учениците от четирите държави участваха в съвместно изработване на дигитални продукти като сред уменията, които постигнаха бяха: Повишаване на осведомеността   относно онлайн безопасността; Подобряване на   уменията за общуване на английски език; Развиване на социалните умения и уважение към идеите на другите; Придобиване на опит в областта на  използването на   ИКТ инструменти; Разработване на разсъждения при решаване на проблеми и логика при конструирането на роботи и в приложенията за управление на механизмите; Прилагане на функциите и възможностите на визуалните езици за програмиране за създаване на  различни решения на  проблеми; Насърчаване на съвместната работа и взаимопомощта. Преподавателите  обсъдиха  трудностите и споделиха идеи и добри практики свързани с използването на  цифрови технологии в преподаването, ученето и оценяването. Срещата беше съпътствана и от богата културно – историческа програма, която запозна учениците и учителите от страните партньори с природните и културно – исторически  забележителности на  региона около Порто. Заключителната среща по проекта ще бъде в Средно училище „Христо Ботев“ в началото на следващата учебна година.


 
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите