Средния осигурителен доход за март е 1150,92 лева

  12 Май 2021, 14:31     0


Националния осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход на страната за месец март 2021 г. е 1150,92 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2020 г. до 31.03.2021 г. е 1099,27 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2021 г., съгласно чл.70, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.