За вотът в чужбина: Само по една машина в секция

  09 Март 2023, 18:00     

Само по една машина ще има в секциите в страната и в чужбина, където ще се гласува с устройства. Това е решила Централната избирателна комисия и бе обявено от говорителят на Изборната администрация.

Росица Матева - говорител на ЦИК
Няма да има секционни избирателни комисии, в които ще бъдат поставени по две устройства. Като, след като бъде взето решението, с което ще бъде определен броят на секциите за гласуване извън страната, ще се определи и броя на секциите и местата, в които ще има Машинно гласуване извън страната. 

За видеонаблюдението в изборния ден ще отговарят председателите на секционните комисии.

Росица Матева - говорител на ЦИК
Специално за включването на устройствата и разполагането им, сме определили, че това ще се извършва - включването и изключването - от председателите на секционните избирателни комисии.

Специално обучение за работа с видео устройствата не е предвидено. Членовете на секционните комисии ще получат подробни указания за преброяването на традиционните обучения от Районните комисии.

Росица Матева - говорител на ЦИК
Tам, където по технически причини не може в реално време да се излъчва това преброяване, трябва да се заснеме, след което, съобразно изискванията на Изборния кодекс, секционните избирателни комисии ще предадат записващите устройства в РИК, ще бъдат извлечени от там записите, след това ще дойдат в ЦИК.

А записите ще бъдат публикувани от ЦИК на платформата, където ще се излъчват видеата.

Росица Матева - говорител на ЦИК

След промените в Изборния кодекс, вече няма да се отпечатват от машините протоколи. Нито разписка, тъй като документа, който се отпечатва след гласуване от избиратели, вече се нарича бюлетина от Машинно гласуване. В началото на изборния ден и в края, ще се отпечата начален отчет и финален отчет.

Информацията от флаш паметите към устройствата за машинно гласуване, ще бъде публикувана на страницата на ЦИК до сканираните протоколи от секционните комисии. Ще бъде ограничен и броят на демо устройствата. 

Росица Матева - говорител на ЦИК
ще предоставим на партиите, които желаят, такива машини, за да могат да показват на избирателите, които според тях все още се притесняват, как да гласуват с машини.

Демо-устройства предстои да бъдат изпратени и по населените места с утвърден от Районните комисии график.


Акценти

Антикорупционният закон

   20 Септември 2023   

"Знаеш ли какво дишаш?"

   19 Септември 2023   

Три фирми източвали НЗОК

   15 Септември 2023    Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите