С 2% по-скъп природен газ за април

  02 Април 2024, 15:38     

С 2% по-скъп природен газ ще плащаме за месец април. КЕВР утвърди цена на синьото гориво в размер на 58,84 лв./MWh, като сумата не включва достъп, пренос, акциз и ДДС. Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. април. Те  отчитат котировките на международните газови пазари до 31 март 2024 г. В цената за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“, съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 51,07 % от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво. „Булгаргаз“ е сключил за м. април договор за доставка на втечнен природен газ с търговец, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс влиза още природния газ от добив от Подземно газохранилище „Чирен“.

 
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите