Ремонт на подстанции на ЕCO ще доведе до смущения на електрозахранването на територията на община Враца

  10 Ноември 2022, 15:31     

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва ремонтни дейности в своите подстанции Враца – 1 и Враца - 2, свързани с реконструкция на въздушен електропровод 110 kV, собственост на ЕСО. Осъществяването на ремонтните дейности налагат промяна в схемата на електрозахранване от подстанциите от 08.00 ч. на 14.11.2022 г. до 18.00 ч. на 22.11.2022 г. За този период са възможни смущения на електрозахранването в населените места на територията на Община Враца. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.