Реформа в социалните помощи - ще се определят от линията на бедност

  11 Май 2023, 19:26     

От 1 юни влизат в сила нови промени в социалното подпомагане, приети от служебното правителство. Това съобщи социалният министър Лазар Лазаров и подчерта, че по този начин повече нуждаещи се ще могат да получават по-голям размер помощи.

Лазар Лазаров – министър на труда и социалната политика
До този момент това са около 35 хил. средно месечно - ще се получи с увеличението, около 45 810 лица. Което е един съществен ръст в рамките само на тази година. 

Според реформата размерът на социалните помощи вече ще зависи от линията на бедност, а не от минималния доход. Една от промените предвижда месечна целева помощ за младежи на 18 години, които сега излизат от институции.

Лазар Лазаров – министър на труда и социалната политика
Да могат да покрият своите първоначални разходи, свързани с установяването им и независимия живот. Дава се възможност в случаите, когато лице, което е получавало социални помощи започне работа, да може да получава помощта в рамките на три месеца, така че да се осигури плавен преход от състоянието на лице, получаващо помощи, към активно участващо на пазара на труда. 

Промени има и в размера на помощта, която държавата отпуска за покриването на инцидентно възникнали нужди.

Лазар Лазаров – министър на труда и социалната политика
В настоящият момент тя представлява петкратният размер на гарантирания минимален доход, което е 375 лева. С измененията, които бяха приети, се предлага да бъде до трикратния размер на официалната линия на бедност за тази година, така че по този начин, в рамките на тази година, размера на помощта ще се увеличи малко повече от 4 пъти. От 375 лв. на 1512 лв. 

Лицата нуждаещи се от социално подпомагане ще могат сами да избират социалната служба, в която да подадат заявление, като подаването може да бъде и електронно.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите