Приемат заявления за издаване на протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата

  04 Октомври 2021, 16:52     
Източник: actualno.com

Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/ в България приемат заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата. Крайният срок за подаването им е 15 ноември 2021 г., информират от Министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/. Право на подпомагане ще имат пчелари, които са регистрирани земеделски производители за стопанската 2020/2021 г. Техните животински обекти трябва да отговарят на изискванията по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и да имат извършени есенен (за 2020 г.) и пролетен (за 2021 г.) профилактичен преглед. Пчеларите е нужно да имат и подадена по образец декларация, чрез която са уведомили съответното ОДБХ за отпаднали/загинали пчелни семейства за проверявания период, който е от 20 август 2020 година до 15 май 2021 г. Декларацията трябва да бъде с дата на подаване, не по-късно от датата по заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, до която приключва пролетният профилактичен преглед за 2021 г. и да съдържа информация за актуалния брой пчелни семейства, отразена в системата ВетИс не по-късно от 15 юни 2021 г. Заявлението, заедно с останалите документи, които са описани в него, се подава в Областна дирекция по безопасност на храните по регистрация на животновъдния обект. В срок до 30 ноември 2021 г. всяко ОДБХ трябва да изпрати в министерството обобщена информация за подадените заявления и издадените констативни протоколи. Именно поради тази причина, пчеларите трябва своевременно да заявят искането си за издаване на същите, предупреждават от земеделското министерство. След постъпване на обобщената информация в МЗХГ ще бъде издадена заповед за настъпило неблагоприятно климатично събитие "тежка суша" и на следващ етап ще бъде обявен срок за прием на заявления за подпомагане в Областните дирекции на ДФ "Земеделие".