Приеха аптечната карта за Видинско

  22 Ноември 2022, 19:10     

Приеха областната аптечна карта за Видинско. На днешното заседание на междуведомствената комисия беше определена необходимостта от общо 42 аптеки за Област Видин, от които 28 за община Видин, една от които обаче да е денонощна. В община Димово да има 3 аптеки, по две аптеки в общините Белоградчик и Ружинци и по една в останалите седем общини. За целта обаче са необходими около 160 фармацевти. От комисията отчетоха като проблем липсата на достатъчен брой специалисти, както и сравнително високата им средна възраст. Към момента функционират 32 аптеки в областта, като за община Видин са 27. А работещите фармацевти в тях са около 90. Предстои да бъдат приети аптечни карти във всички области в страната, въз основа на които ще бъде разработена и Националната аптечна карта. Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.