Правителството отпусна средства за транспорт на ученици и учители

  07 Декември 2022, 16:24     

Министерският съвет отпусна допълнително по бюджетите на общините 1 579 145 лв. за 2022 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици. Средствата са неотложен разход за образователната система, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от населените места, в които няма детска градина или училище. Кабинетът одобри и 3 752 006 лв. за възстановяване на разходи за транспорт и наем на учители, които работят в различно населено място от това, в което живеят.