Повторно явяване на матура след заплащане на такса

  28 Март 2024, 14:39     

Повторното явяване на матура, ще бъде възможно след заплащане на такса. Това е записано в проекта за изменение и допълнение на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. На този изпит ще се допускат зрелостници, които вече са се явили на матура, но желаят да се явят на изпит по същия учебен предмет за целите на кандидатстване във висше училище, както и такива които не са положили изпит по този учебен предмет. За полагането на матура се предвижда и такса, като цената да бъде съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование. През месец февруари депутатите от Комисията по образование и наука подкрепиха промяна в закона, инициирана от омбудсмана Диана Ковачева, с която зрелостниците да имат втори шанс за явяване на матура, с която да кандидатстват в университетите. Не е ясно дали предложението за таксата за зрелостен изпит ще бъде одобрено. Наредбата трябва влезe в сила от деня на обнародването ѝ в Държавен вестник.

 
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите