Посока СеверозападКак се промени Монтана през последната година? Какво се предвижда в областта на пътната инфраструктура? Образование и зелена околна среда - сред приоритетите и за тази година. За строителството на