Подземни богатства в Северозапада - застрашен ли е туризма в Белоградчишко?

  17 Февруари 2023, 18:22     

Започва търсене на подземни богатства в областите Видин и Монтана. Това става ясно от сайта на Министерство на енергетиката с откритото производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метално полезни изкопаеми на територията на общините Чупрене, Белоградчик и Чипровци. От община Белоградчик обаче вече възразиха срещу тези намерения.

Боян Минков - предс. на ОбС Белоградчик
Като община Белоградчик ни касае това, че землището на село Стакевци попада в тези територии предвидени да се търсят подземни богатства. Обезпокоени сме от това, че първо районът попада изцяло в Натура 2000, зона Западна Стара планина и Предбалкана. Също така стартирали сме процедура по Природен парк Западен балкан, бъдещият Западен балкан, това предложение е внесено в МОСВ, така и в тази връзка отново това е нарушение и е недопустимо на територията на такъв природен обект да се развива такава дейност.

Притеснението от подобни изкопни дейности в региона е огромно, т.к. туризмът е основният поминък на населението, допълни още председателят на общинския съвет в Белоградчик.

Боян Минков - предс. на ОбС Белоградчик
Хората ще останат без работа, защото не може да има туризъм на едно място, където се развива такава дейност. И най-важното, хората тук в региона се притесняват, конкретно за Стакевци говоря, водите на Белоградчик, цялото водоснабдяване идва от високата част на балкана, именно от землището на с. Стакевци, където е предвидено да се развива тази дейност. Хората се притесняват от това да не бъдат отровени.

Минков сподели, че подобни проучвания са правени преди около 10 години.

Боян Минков - предс. на ОбС Белоградчик
Предполагам, че става дума за злато защото преди десетина години в землището на с. Стакевци геолози няколко месеца проучваха района ив разговор с тях лично, те търсеха злато.

Общинския съвет в Белоградчик е изпратило своето възражение срещу подобни дейности до Министерствата на енергетиката и на околната среда и водите. Отговор се очаква през следващата седмица. Ако все пак започнат изкони дейности в района, населението е заявило готовност за масови протести.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите