Подготовка за изборите - изтича срокът за регистрация на партии и коалиции в РИК

  07 Юни 2021, 19:10     

Подготовката за предстоящите на 11 юли предсрочни парламентарни избори в област Враца протича нормално. Благодарение на екипната работа в Районната избирателна комисия, организационно-техническата част тече при строго следене на всяко едно решение на ЦИК. А посредством онлайн излъчването на заседанията, гражданите могат да се информират своевременно за процеса от сайта на комисията. Срокът за консултациите за съставянето на СИК-ове по общини изтече на 5-ти юни. От Районната избирателна комисия все още очакват официална информация от общините – къде е постигнато съгласие и къде – не, за сформирането на Секционните избирателни комисии. Утвърдена е единната номерация на избирателните секции в 6-ти Врачански избирателен район.