Пътят на „История славянобългарска“ - ученици дискутираха делото на Паисий Хилендарски

  02 Ноември 2022, 19:01     

Делото на Паисий Хилендарски и историческият път на „История славянобългарска“ дискутираха ученици в тийн-залата на врачанската библиотека. Инициативата е част от програмата на институцията, посветена на народните будители.