Отпуснати са 15 млн. лева за спортни площадки в училищата

  16 Юни 2022, 16:28     

Кабинетът прие Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища, по която ще се инвестират 15 млн. лв. Максималната сума за строителство на нова площадка със специализирана настилка е 170 000  лева, а за ремонт на съществуваща – 100 000 лева. Модерната спортна инфраструктура ще стимулира учениците към активно спортуване, което ще допринесе за по-здравословен начин на живот сред подрастващото поколение. В момента немалка част от училищата в страната не могат да провеждат часовете по физическо възпитание в подходяща среда и се затрудняват при организиране на спортни дейности. Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.
 
 Анкета

Ще се ваксинирате ли, срещу заплащане?


Виж резултатите