Отменят тестването на сирените за бедствия и аварии

  31 Март 2023, 16:25     

Отменят тестването на сирените за бедствия и аварии  планирано за 3 април 2023 г. Това стана ясно от постъпило в Областна администрация –Враца писмо от Министерството на вътрешните работи с което информира, че със своя Заповед № 8121з-55/31.03.2023 г. и на основание чл.37, ал.4 от Наредбата и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност отменя провеждането на тренировката по Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 03 април 2023 г.  от 11:00 часа.